Geoteknikexperter
Tredim Geoteknik är ett geotekniskt konsultföretag med speciell inriktning på datorstödd redovisning och beräkningar. Företaget har funnits sedan 1989 och drivs av Rolf Nordin med en anställd, Majlis Ekdahl, som båda har flera decenniers erfarenhet från datorarbete inom geoteknikfacket.
Rolf kom in i geoteknikbranschen 1969, och började med datorer i slutet av 70-talet när man fortfarande använde hålremsor, och har under åren varit med om att utveckla egna program.
– Vi hjälper andra konsulter med tekniska redovisningar av allt inom geoteknikbranschen. De största kunderna är Banverket och Vägverket. Företaget har under åren medverkat i flera infrastruktursatsningar inom Mälardalsområdet, exempelvis Igelstabron, Arlandabanan, Mälarbanan och en del vägprojekt – i dagsläget görs det många undersökningar för rondeller, berättar Rolf.
För detta används modern datautrustning, och man jobbar huvudsakligen i Autocad samt andra liknande applikationer. I den här branschen handlar det mycket om kontakter, ofta går uppdragen ut på att komplettera andra konsulter. Ett projekt kan ta allt från några timmar till ett halvår eftersom de även har en del mindre jobb för villor och liknande.

– När vi får ett uppdrag börjar det med att vi får ett fältprotokoll som vi använder för att göra en ritningsredovisning. Min styrka är vissa geotekniska beräkningar och överhuvudtaget tekniska redovisningar; programmen vi använder är relativt enkla att komma igång med, men svåra att använda effektivt, och det viktiga är ju inte bara att arbetet blir rätt utan också att det blir effektivt utfört, säger Rolf.
Det första stora jobbet företaget hade var Igelstabron i Södertälje. Det geotekniska fältarbetet var huvudsakligen på vatten vilken innebar en kostsam etablering, men tack vare den snabba redovisningen av fältarbetet Tredim gjorde kunde kompletteringar bestämmas utan ytterliggare etableringar. Men uppdragen erbjuder också en hel del omväxling; inte långt därefter fick man åka ner till Spanien och en besiktning av ett Vinghotell på Mallorca. Även en massberäkning för en golfbana i Spanien har utförts


Tredim Geoteknik

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-6690102
Fax: 08-6690103


Email:
tredim@nitroz.se

Hemsida:
www.nitroz.se/tredim

Adress:
Tredim Geoteknik
Krukmakargatan 54 B
11741 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN